Vergunninghouders vs recreanten

Bij Peer BMX rijden zowel wedstrijdrijders als recreanten

Vergunninghouders

Vergunninghouders of licentie rijders zijn aangesloten bij de wielerbond. Zij hebben een officieel nummer op hun fiets hangen van de UCI. Zij mogen – indien ze niet behoren tot de Belgische selectie – aan elke wedstrijd deel nemen.

Om een licentie te bekomen moet men zich aansluiten bij de wielerbond.

Recreanten

Dit zijn meestal beginnende rijders. Deze rijders mogen niet aan alle evenementen deel nemen. Dit was vroeger wel het geval. De laatste jaren is er echter een explosieve groei binnen de BMX. Hierdoor is het voor de bond niet meer haalbaar om telkens de recreanten toe te laten.
=> Aan Top Competitie wedstijden mag een recreant niet deelnemen.