G-sporters

Zij zijn net zoals al onze andere leden volwaardig lid van de club en kunnen dus deelnemen aan al onze clubactiviteiten. Als G-sporter heb je dezelfde rechten en plichten zoals alle andere leden en zij hebben zich dan ook te houden aan de gedragscode. Er kan door de G-sporters gebruik gemaakt worden van de fietsen en helmen tot men eventueel zelf beschikt over deze zaken.

Een G-sporter kan samen met de andere clubleden meetrainen indien de trainers vinden dat het niveau aanvaardbaar is, niet vergeten dat BMX een gevaarlijke sport is, maar met de juiste begeleiding voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.

Onze trainingen op maandag en vrijdag worden opengesteld voor de G-sporters, dit samen met de recreanten en de beginnelingen, indien nodig worden zij apart begeleid tijdens deze sessies.

Lidgeld:

Een G-sporter betaald een vermindert tarief en dit is 55 € per jaar, de G-sporter hiervoor krijgt hij of zei alle trainingen en tijdelijk gratis gebruik van materialen van de club.

Een G-sporter mag lid worden van PEER BMX maar moet wel een recreatieve vergunning via CYCLING VLAANDEREN aanvragen, het is NIET verplicht om een competitievergunning te nemen.

Meer info omtrent bovenstaande, contacteer ons, wij zullen proberen zo goed mogelijk uw vragen te beantwoorden. info.peerbmx@gmail.com