Clubreglement

Onderstaande zijn de regels waar rijders en ouders/verzorgers zich aan dienen te houden.
We proberen het hierdoor voor iedereen leuk en sportief te maken.

 1. Door ondertekening van de overeenkomst tussen de club en de renner verklaart het lid en/of de wettelijke vertegenwoordiger van het lid zich automatisch akkoord met inhoud van het clubreglement. 
 2. Naast een veilige fiets, die aan de BMX voorwaarden voldoet, is de volgende kledij en bescherming verplicht tijdens het rijden op het parcours: lange stevige broek, shirt met lange mouwen, handschoenen en integraal helm. Tijdens de nationale en internationale wedstrijden dient men de clubtrui te dragen. Er zal van bondswege op toegezien worden dat iedereen volgens de gegevens op het vergunningspasje gekleed is, uitzonderingen zijn clubleden die aangesloten zijn bij een officieel geregistreerd team. Rijdt men toch met andere kleding is er in 1ste instantie een mondelinge verwittiging, bij een 2de overtreding krijgt men een schriftelijke verwittiging. Bij de 3de overtreding volgt er een uitsluiting.
 3. Er wordt op tijd begonnen en gestopt met de training. Trainingstijden respecteren! Mochten er redenen zijn waarom de sporter regelmatig later komt, dan horen we dat graag.
 4. Mocht je materiaal willen huren, aub uiterlijk 10 minuten op voorhand aanwezig zijn. Huurmateriaal mag het terrein bovendien niet verlaten. PEER BMX vzw is eigenaar van de fietsen en het is niet meer dan normaal dat de fietsen met respect behandelt worden. Indien er roekeloos wordt omgegaan met het materiaal kan de begeleiding besluiten het materiaal retour te nemen. Huren van een fiets is beperkt tot 3 x per persoon.
 5. Zonder toestemming geen pauze. Dus iedereen blijft op de baan. Neem een bidon mee als je denkt dorst te krijgen. Moet je naar het toilet, meld dit dan even aan de trainer. Gebruik hiervoor bij voorkeur de pauze en kom direct terug naar de baan.
 6. De ouders/verzorgers mogen de startheuvel niet betreden, dit i.v.m. de veiligheid en het overzicht, In principe mogen er enkel en alleen vrijwilligers die helpen bij het organiseren van de trainingen binnen het parcours komen.
 7. Er mag niet tegen de richting in gereden worden of gestopt worden op de baan tenzij de trainer dit uitdrukkelijk aangeeft..
 8. Er mag niet gespeeld worden in de omgeving van de greppel en/of opvangbassin. Dit om ongelukken te voorkomen.
 9. Gezien de trainingen niet geheel zonder gevaar zijn, gaan we er van uit dat er bij de kleinere rijders minimaal 1 ouder/begeleider per rijder aanwezig is tijdens de training in verband met valpartijen. Liefst een verantwoordelijke bereikbaar voor iedere rijder!
 10. De groepsindeling wordt door de trainer bepaald, hierover is tijdens de training geen discussie mogelijk, uiteraard kunt u na afloop van de training de trainer hierover aanspreken. De door de trainer bepaalde indeling blijft tot de trainer dit veranderd.
 11. Mocht je een blessure hebben of diezelfde dag reeds intensief gesport hebben op school e.d., laat dit de trainer tijdig weten, zodat hij hier eventueel rekening mee kan houden.
 12. We zullen allemaal respect voor elkaar hebben, brutaliteit en ongehoorzaamheid van de rijders komt de training niet ten goede en door akkoord te gaan met het reglement geeft u de trainer toestemming om de rijder op zijn gedrag te wijzen en eventueel ook te straffen. Indien de trainer/begeleiding merkt dat er gepest wordt of iets dergelijks, zullen de kinderen en ouders hier op aangesproken worden, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de pesterijen zal er beslist worden wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, tot zelfs uitsluiting van de club. Als ouders zich bemoeien met de trainingen, of hun eigen rijder aansporen om actie te ondernemen tegen een andere rijders zodat deze in gevaar gebracht worden zullen zei hiervoor een waarschuwing voor ontvangen, na twee waarschuwingen word er overgegaan tot uitsluiting van parcours voor onbepaalde tijd afhankelijk van de ernst.
  Het is ook niet toegelaten dat er langs het parcours word geroepen naar de rijders, dit voor de veiligheid en de concentratie van de andere rijders te beinvloeden, de enige die dit mag is de trainer.
 13. Bij een valpartij, dienen de andere rijders hier rekening mee te houden of zelfs te stoppen met fietsen om verdere ongelukken te voorkomen.
 14. Parcours is te bereiken via de parking gelegen aan de skipiste, het pad langs de wielerpiste volgen dient hiervoor gevolgt te worden, let wel op dat er mogelijk kinderen rijden aan de ingang! Wij delen de sportterreinen met meerdere verenigingen, daarom stapvoets rijden op de parking, fietsen na de training het best direct opbergen, parkeer ze niet voor de doorgangen maar zet ze netjes neer waar er geen overlast is voor de andere gebruikers. Ouders/verzorgers dienen er op toe te zien dat de kinderen geen overlast veroorzaken. Maken we rommel, dan ruimen we dit zelf op.
 15. Foto en video opnames tijdens de training van eigen kinderen is toegestaan, beelden van andere kinderen en/of vrijwilligers alleen na de toestemming verantwoordelijke parcours. Dit geldt ook voor publicatie van deze beelden. In verband met de privacy wetgeving vragen wij iedereen indien akkoord duidelijk aan te kruisen op de inschrijvingsfiche.
 16. Buiten de trainingsuren is het parcours afgesloten en verboden te betreden. Er zijn camera’s geplaatst om dit te controleren.
 17. De club en/of gemeente Peer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of beschadigingen van gelijk welke aard.
 18. Indien men de club wenst te verlaten, kan dit enkel op het einde van het seizoen, hiervoor krijg je de gehele maand oktober de kans, later kan nog na overleg met het bestuur. Dit dient te gebeuren door mail of aangetekend schrijven.
 19. De piloot draagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn/haar persoonlijke bagage op trainingen en op wedstrijden.
 20. Bij elke negatieve uitlating t.o.v. bestuursleden en of de club zelf heeft het clubbestuur het recht om gepaste maatregelen en/of sancties te treffen t.o.v. de piloot of ouder in kwestie.
 21. Als er aan deze voorwaarden niet voldaan wordt heeft de club het recht deze personen terecht te wijzen of overgaan tot uitsluiting zonder terugbetaling van het lidgeld. Een uitgesloten lid kan geen enkele kost verhalen op de club.
 22. Het gebruiken, verhandelen of het bezit van verboden middelen die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) is verboden. Overtreders zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden van de club. De club zal elk gebruik van verboden middelen onmiddellijk melden aan de bevoegde instanties.
 23. Vanaf 2021 mag er binnen de omheining van de site niet meer gerookt worden, wij willen een gezonde uitstraling meegeven naar onze kinderen, daar hoort een rookvrije omgeving bij.
  Gelieve u hieraan te houden, word dit niet gedaan zal u hierop gewezen worden en naar meermaals zelfs uitgesloten worden van de site.

Het bestuur van BMX Peer